SHUNSUKE

H:185cm

SHUNSUKE-113

STYLING

JEANS

RED CARD TOKYO / 55863/Rhythm

Detail